Клиники

Хоспитализирани пациенти

 • Лабораторията работи денонощно. 
 • Кръвни групи АВО/ RhD на пациенти се определят при постъпване в болницата, в случаите, в които в хода на лечебния процес има вероятност да се предприеме кръвопреливане. 
 • На всички пациенти с предстоящо кръвопреливане се прави изследване за търсене на антиеритроцитни антитела и се изработва тест за in vitro съвместимост с единицата кръв, предназначена за кръвопреливане. 
 • При необходимост се правят и други имунохематологични изследвания. 
 • Информирано съгласие на пациента се изисква при:
 1. преливане на кръв и кръвни съставки 
 2. при предоперативно автоложно кръводаряване

Амбулаторни пациенти

 • Кръв за имунохематологични изследвания се взема в лабораторията. 
 • Изследванията се извършват съгласно графика за диагностика на амбулаторни пациенти. 
 • Резултати от имунохематологични изследвания се получават от 8.00 до 9.00 ч. и от 12.30 до 14.00 ч. срещу подпис на взелия резултата. 
 • Не се предоставят копия и преписи на резултати. 
 • Имунохематологично изследване може да бъде извършено срещу заплащане по утвърден ценоразпис 
 • Лабораторията предоставя Анкета за проучване на удовлетвореността на пациентите