Здравни фондове

Здравни фондове

Здравни фондове, с които УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД има подписан договор

Прегледите по фондове се извършват след предварително получен амбулаторен лист от администрацията на болницата и задължително потвърждение от координаторите на фонда.

ЗОК "България Здраве" АД

ЗАД "Булстрад живот Виена иншурънс груп" ЕАД

ЗК "Аксиом" ЕАД (бивш "Медико 21")

"ФИ Хелт Застраховане" АД