Ръководство

РЪКОВОДСТВО

на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД

Любомир Пенев
Изпълнителен директор

Борислав Първанов
председател на съвета на директорите

проф. д-р Йорданка Узунова
зам. председател на съвет на директорите

проф. д-р Петранка Троянова, дмн
зам. директор по научната и учебна дейност

проф. д-р Евгения Русчева
зам. директор по медицинската дейност

Десислава Кирилова
зам. директор по икономическата дейност

Катя Димова
главна медицинска сестра