Ръководство

РЪКОВОДСТВО

на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД


Любомир Пенев

Изпълнителен директор

Имейл: director@isul.eu

Борислав Първанов

председател на съвета на директорите

 

проф. д-р Йорданка Узунова

зам. председател на съвет на директорите

 

проф. д-р Петранка Троянова, дмн

зам. директор по научната и учебна дейност

Имейл: zdnd@isul.eu

д-р Петър Герзилов

зам. директор по медицинската дейност

Имейл: zdmd@isul.eu

Красимир Ангарски

зам. директор по икономическата дейност

Имейл: zdid@isul.eu

Десислава Кирилова

зам. директор по административната дейност

Имейл: zdad@isul.eu

Катя Димова

главна медицинска сестра

Имейл: glavnasestra@isul.eu