Прием на пациенти

Прием на пациенти

в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

В Спешно отделение се постъпва:
 • При спешно състояние – чрез "Бърза помощ" или индивидуално.
 • Виж "СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ"
 • При издадено направление от общопрактикуващ лекар за планов прием.
 • Виж "Листа на чакащите прием пациенти"

 • Плановата хоспитализацията е в работни дни от 8 - 14 часа от лекар в съответната клиника и мед. сестра, завеждаща кабинета. За хоспитализацията е необходимо направление №7, издадено от общопрактикуващия лекар. След осъществяването на преглед, в зависимост от тежестта на състоянието, се определя дата за прием и се дават указания ако са необходими допълнителни изследвания, консултации и документи. На определената дата постъпването в болница се извършва в същия кабинет. При него се оформя болничната документация и се провеждат допълнителни изследвания. След това пациентът се насочва към съответната клиника.

  Подробните правила за достъп до ДКБ могат да се прочетат в ПРАВИЛНИК за условията и реда при извършване на прегледи, изследвания и хоспитализации в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

  Контролните прегледи на изписани пациенти се извършват в работни дни от 8 - 14 часа (в някои кабинети 8-16 часа). ДКБ се намира на II етаж над Спешно отделение.

 • При желание за платена амбулаторна консултация – (ДКБ, МДЦ)
 • Плановата хоспитализацията е в работни дни от 8 - 14 часа от лекар в съответната клиника и мед. сестра, завеждаща кабинета. За хоспитализацията е необходимо направление №7, издадено от общопрактикуващия лекар. След осъществяването на преглед, в зависимост от тежестта на състоянието, се определя дата за прием и се дават указания ако са необходими допълнителни изследвания, консултации и документи. На определената дата постъпването в болница се извършва в същия кабинет. При него се оформя болничната документация и се провеждат допълнителни изследвания. След това пациентът се насочва към съответната клиника.

  Подробните правила за достъп до ДКБ могат да се прочетат в ПРАВИЛНИК за условията и реда при извършване на прегледи, изследвания и хоспитализации в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”.

  Контролните прегледи на изписани пациенти се извършват в работни дни от 8 - 14 часа (в някои кабинети 8 - 16 часа).

  ДКБ се намира на II етаж над Спешно отделение.

  Цените за платени консултации и манипулации са оповестени в Ценова листа на сайта на болницата. Заплащането се извършва на болничната каса.

  Консултации чрез направление №3 на НЗОК на територията на болницата се извършва от Медико-дентален център „ИСУЛ-Царица Йоанна“. Информация за тях може да се получи от регистратурата на V-ти етаж над Спешно отделение или на сайта на центъра.

 • При издадено от общопрактикуващ лекар направление за амбулаторен преглед
 • Прием на здравно неосигурени пациенти
 • Виж "СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ"
 • Виж "ЦЕНОВА ЛИСТА"