За пациента

Основни нормативни актове, уреждащи правата на пациентите, на медицинския персонал и отношенията помежду им