Администрация

Административно-стопански блок

Отдел "Финансово-счетоводен"

Десислава Кирилова

Главен счетоводител
тел. 02 9432 235
Имейл: schetovoditel@isul.eu


Отдел "Административно-правна дейност"

Радка Калъпова

Главен юрисконсулт
тел. 02 9432 156
Имейл: jurisconsult@isul.eu


Сектор "Договори и договорни партньори"


Сектор "Информационно обслужване"

Мария Гезенко

Началник сектор
тел. 02 9432 101
Имейл: io@isul.eu


Сектор "Обща канцелария"

Деловодство

тел. 02 9432 320
Имейл: ok@isul.eu


Сектор "Човешки ресурси"

Ангелина Захариева

Началник сектор
тел. 02 9432 288
Имейл: hr@isul.eu


Сектор "Труд и работна заплата"

Таня Андреева

Началник сектор
тел. 02 9432 303
Имейл: trz@isul.eu


Отдел "Строителство, поддръжка и инвеститорски контрол"

инж. Александър Симов

Вр. и. д. Началник отдел
тел. 02 9432 147
Имейл: a.simov@isul.eu


Отдел Снабдяване

Симеон Трифонов

Началник отдел
тел. 02 9432 337
Имейл: trifonov.s@isul.eu


Библиотека

Пенка Граматикова

тел. 02 9432 286
Имейл: biblioteka@isul.eu