Администрация

Административно-стопански блок

Отдел "Финансово-счетоводен"

Десислава Кирилова

Главен счетоводител
тел. 02 9432 235
Имейл: schetovoditel@isul.eu


Отдел "Административно-правна дейност"

Радка Калъпова

Главен юрисконсулт
тел. 02 9432 156
Имейл: jurisconsult@isui.eu


Сектор "Договори и договорни партньори"

Румяна Доганова

Началник сектор
тел. 02 9432 106
Имейл: dogovori@isul.eu


Сектор "Информационно обслужване"

Мария Гезенко

Началник сектор
тел. 02 9432 101
Имейл: io@isul.eu


Сектор "Обща канцелария"

Деловодство

тел. 02 9432 320
Имейл: ok@isul.eu


Сектор "Човешки ресурси"

Ангелина Захариева

Началник сектор
тел. 02 9432 288


Сектор "Труд и работна заплата"

Таня Андреева

Началник сектор
тел. 02 9432 303
Имейл: trz@isul.eu


Отдел "Строителство, поддръжка и снабдяване"

инж. Цонка Малинова

Началник отдел
тел. 02 9432 147


Отдел Снабдяване

Симеон Трифонов

Началник отдел
тел. 02 9432 337


Библиотека

Пенка Граматикова

тел. 02 9432 286