Сигнали за нарушения

Сигнали

за нарушения

Информация за условията и реда за вътрешно подаване на сигнали в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - тук

Формуляр за регистриране на сигнали - тук


Заповед за определяне на служител за разглеждане на сигнали по смисъла на ЗЗЛПСПОИН - тук