Клиники

Д-р Александрина Милтенова, ИСУЛ
Д-р Александрина Милтенова

Началник на Лаборатория по трансфузионна хематология

Лекари:

д-р Александрина Милтенова – началник на Лаборатория по трансфузионна хематология

д-р Йонка Костадинова - асистент

Д-р Тянка Серафимова 

Д-р Даниела Вълкова

Медицински лаборанти: 

Бисерка Беримска – ст. лаборат 

Мая Бонева 

Даниела Младенова 

Искра Марчева 

 Емилия Попова 

 Санитар: 

 Миглена Иванова