Клиники

Д-р Александрина Милтенова, ИСУЛ
Д-р Александрина Милтенова

Началник на Лаборатория по трансфузионна хематология

Лекари
д-р Александрина Милтенова – началник на Лаборатория по трансфузионна хематология

Медицински лаборанти
Бисерка Беримска – ст. лаборат 
Мая Бонева 
Даниела Младенова 
Искра Марчева 
Емилия Попова 

Санитар: 
Веска Калинкина