Клиники

Проф. Петранка Троянова, д.м., ИСУЛ
Проф. Петранка Троянова, д.м.

Началник Клиника по медицинска онкология

Доц. д-р Васка Василева, ИСУЛ
Доц. д-р Васка Василева

Началник на Отделението по лъчелечение и метаболитна брахитерапия

Д-р Мариaна Атанасова, ИСУЛ
Д-р Мариaна Атанасова

Началник на Отделение по медицинска онкология

Завеждащ Клиника по медицинска онкология  УМБАЛ “Царица Йоанна“ ИСУЛ


Проф. Петранка Троянова дмн - Дерматология, онкология


Началник Отделение по медицинска онкология към Клиника по медицинска онкология

 

Д-р Мариана Атанасова - Вътрешни болести и мед. онкологогия - Биография

 

Лекари -специалисти

 

Д-р Вера Мегданова- мед. онкология-  асистент

Д-р Жулиета Петкова- вътрешни болести и мед. онкология

Д-р Кремена Василева- мед. онкология - Биография

 

Лекари -специализанти

 

Д-р Георги Димитров – молекулярна биология, мед. генетика-насоченост онкология, лекар -бакалавър, опит в хирургия на тумори, сертификат за компетентност в обл. на онкоимунология - Биография

Д-р Йоана Милушева- лекар магистър - Биография

Д-р Йоанна Попова- лекар магистър - Биография

Д-р Йордан Христов - лекар магистър- асистент - Биография

Д-р Самуил Кътов- лекар магистър- асистент - Биография

 

Началник Отделение по Лъчелечение и Метаболитна брахитерапия към Клиника по медицинска онкология

 

Доц. д-р Васка Христева Василева, дм

 

Лекари

 

Професор д-р Лена Маринова, дм, дмн - Биография

Професор д-р Лилия Гочева-Петкова, дм, дмн

Д-р Илия Габровски-асистент

Д-р Виктор Петров- специализант и асистент

Д-р Радослав Радев-специализант

Д-р Евгения Тодорова

Д-р Николай Кахчиев                

 

Медицински сестри

 

ст. м.с. Катя Велчева

м.с. Наташа Спасова

м.с. Мария Джорова

м.с. Севдалина Петкова

м.с. Маргарита Попстоева

м.с. Вера Николаева

м.с. Мария Ранчинска

м.с. Албинка Кочова

 

Физици

 

Катя Сергиева-асистент

Катя Иванова

Христо Сокеров

Галин Вълчев

Владимира Йорданова-специализант

 

Инженер

 

Георги Иванов

 

Рентгенови лаборанти

 

ст. рентгенов лаборант Мария Петрова

Николинка Петрова

Милена Терзиева

Николета Георгиева

Цветан Златанов

Мария Костадинова

Илияна Илиева

София Рангелова-Франджелска

Анита Стойчева-Трайковска

Секул Секуло

Мирослава Славчева

Теодора Митова

 

Санитари

 

Красимира Гелева

Теодора Здравкова

Соня Караиванова-Христова

Елка Попова

Живка Денкина

Албена Шиянкова

 

Технически сътрудници

 

Христина Цветкова- Инспектор НМИ

Милена Георгиева

Нели Цакова