Клиники

Awesome Image
Проф. д-р Спиридон Иванов Тодоров, дм, ИСУЛ
Проф. д-р Спиридон Иванов Тодоров, дм

Началник на Клиника по УНГ болести

Доц. д-р Юлиян Рангачев, дм, ИСУЛ
Доц. д-р Юлиян Рангачев, дм

Началник на I УНГ отделение по онкология в областта на УНГ болести

Доц. д-р Орлин Василев Стоянов, дм, ИСУЛ
Доц. д-р Орлин Василев Стоянов, дм

Началник на II УНГ отделение по обща оториноларингология

Доц. Цоло Радовол Цолов, дм, ИСУЛ
Доц. Цоло Радовол Цолов, дм

Началник III УНГ отделение по детски УНГ болести

Проф. Диана Попова, дмн, ИСУЛ
Проф. Диана Попова, дмн

Ръководител на Реф. център за кохлеарна имплантация и слухови нарушения

Екип

Началник на Клиника по УНГ болести: проф.д-р Спиридон Иванов Тодоров, дм

I УНГ отделение по онкология в областта на УНГ болести

Началник на отделение: доц. Юлиан Димитров Рангачев, дм 

проф. д-р Иван Тодоров Ценев дмн 

проф.д-р Иван Йорданов Чалъков дм 

доц. д-р Димитър Кирилов Конов, дм 

доц. д-р Тодор Мирославов Попов, дм 

д-р Станислав Христов Йорданов, дм – лекар-гл. асистент 

д-р Силвия Емилова Жотева-Вълчева, дм – лекар- гл. асистент 

д-р Ботко Илиев Ботев – лекар-асистент 

д-р Сергей Дафинов Райков – лекар-ординатор 

д-р Венелин Маринов Маринов – лекар-специализант 

д-р Нези Сашева Низамова – лекар-специализант 

Старша медицинска сестра: Таня Георгиева Славова

II УНГ отделение по обща оториноларингология

Началник на отделение: доц.д-р Орлин Василев Стоянов, дм

проф. Диана Попова, дмн - Ръководител на Референтен център за кохлеарна имплантация и слухови нарушения

доц. Тодор Симеонов Широв 

доц. Соня Върбанова Николова, дм 

д-р Юлиян Стефанов Хаджиев, дм - лекар-гл. асистент 

д-р.Венера Трайчева Добриянова, дм - гл. асистент 

д-р Мирослава Огнянова Цекова Чернополска лекар-асистент 

д-р Стоян Иванов Димитров лекар лекар-асистент 

д-р Христо Милков Бенов лекар-ординатор 

д-р Илиана Тодорова Тодорова-Найденова лекар-ординатор 

д-р Теодора Григорова Йорданова лекар-специализант 

д-р Кирил Пламенов Пеев- лекар-специализант 

д-р Божана Божидарова Димитрова - лекар-специализант 

КамелияДраганова Янкова- специалист фонопед 

ст.м.с. Павлинка Георгиева Кънчева

III УНГ отделение по детски УНГ болести

Началник на отделение доц. Цоло Радовол Цолов, дм

доц. Иван Спиридонов Тодоров, дмн

д-р Иглика Петрова Станчева, дм - главен асистент

д-р Милена Дичева Миткова- л-р асистент

д-р Тома Иванов Аврамов -ординатор

д-р Виктор Емилов Илиев – л-р специализант

ст.м.с. Рени Начева Наполеонова

Спешен УНГ кабинет

д-р Нихад Алхури

д-р Младенка Крумова Васева

д-р Евелина Младенова Стоянова