Клиники

За контакти:

02 94 32 312 (секретар) и 02 94 32 528 (старша сестра) – в работно време (8:00 – 15:00 часа)
02 94 32 311 и 02 94 32 445 – При спешни случаи

Е-mail: ortopedia_isul@abv.bg

Местоположение: 

УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”, ІV етаж 

Свиждане: Четвъртък 16.00–18.00 часа, неделя 16.00 - 18.00 часа 

Сведения за хоспитализирани пациенти: 

Всеки ден - 12.30-13.30 часа 

Спешна помощ: 

24-часова - Травматологичен кабинет, Диагностично-консултативен блок 

Консултативни прегледи: 

По повод на хоспитализация или в рамките на регламента на два прегледа след изписването от болнично лечение, се провеждат всеки работен ден 9.00-13.00 часа, в Ортопедичен кабинет, Диагностично-консултативен блок. Консултации по договор с НЗОК или платени се извършват след 14.00 часа.  

Информация на Клиниката по ортопедия и травматология за клинични пътеки, по които НЗОК покрива частично или не покрива разходите по скъпоструващите консумативи -  повече

За контакт: Проф. д-р Пламен Кинов 

Рехабилитационни програми: 

  • Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс www.rehabilitatzia-bg.com
  • Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели www.oncobg.info 
  • Програма „Виктория” за медицинска, социална и психологическа рехабилитация на жени след оперативно лечение на рак на гърдата www.oncobg.info

Изтегли файлове

Реплантации реваскуларизация – транспортен протокол

При ампутиран крайник

Артроскопия на колянна става 

Артоскопия на раменна става 

Фрактури на китката 

Периартрит (възпаление) на раменната става 

Коксартроза 

Гонартрозата - неизбежен спътник на старостта или предотвратимо заболяване 

Aртроскопия 

ХАЛУКС ВАЛГУС 

Счупване на горния край на бедрената кост (пертрохантерна фрактура)