Клиники

Регистратура рентгенови изследвания: 

тел. 02 9432 481, 02 9432 473
Работно време: 8:00 – 16:30 часа 

Регистратура Магнитен резонанс и компютърен томограф (скенер): 
тел. 02 9432 400, 02 9432 450
Работно време: 8:00 – 16:30 часа