Клиники

ИСУЛ


Клиника по образна диагностика


Клиниката е създадена през 1936 година. През 1950 г. се трансформира в Катедра по рентгенология, а през 1972 г. при интеграцията на ИСУЛ с ВМИ става IV рентгеново отделение към Катедрата по рентгенология. 

 Клиниката по Образна диагностика в УМБАЛ ” Царица Йоанна”- ИСУЛ има богат мултидисциплинарен опит, натрупан при съвместната работа с всички клиники и звена в болницата; дългогодишен опит в стадирането и проследяването на онкологично болни пациенти с всички налични в отделението модалности. 

 Годишно в Клиниката се извършват над 40 000 образно-диагностични изследвания на хоспитализирани и амбулаторни пациенти, като на амбулаторните пациенти е дадена възможност да покрият стойността на назначените им образни изследвания не само чрез директно плащане, но и с направление от НЗОК или чрез големия спектър от фондове за допълнително здравно осигуряване, с които болницата има сключен договор. 

 На разположение на пациентите се предлага богат набор от образни изследвания. 

Отделението разполага с: 

Рентгенографичен и Рентгеноскопичен апарат за DR и CR, които позволяват осъществяване на пълния набор от рентгенографии, както и скопични изследвания на горен и долен етаж на гастро-ентестиналния тракт, както и прездренажни графии и фистулографии. 

Ехографски апарат на General Electric за преглед на коремни органи и повърхностни структури. 

Мултидетекторен компютърен томограф (скенер) произведен от водещия американски производител General Electric. Апаратът осигурява висока разделителна способност при малка продължителност на диагностичните процедури, което намалява лъчевото натоварване. Методът “Компютърна томография “ комбинира възможностите на компютърните технологии и на рентгеновите лъчи, за да се изобрази моментното състояние на органите в точни и фини детайли. Разработени са и нискодозови протоколи за деца. Получените електронни образи позволяват обработки в 3D режими, архивиране на електронен носител и трансфер.

Апаратът осигурява висококачествени изследвания на: 

 • КТ глава-травми, исхемии, неоплазми, мозъчни ангиографии с разнообразни 3D реконструкции. 
 • КТ на меки тъкани на шия- изследване на анатомичните структури в шийната област; откриване и проследяване на кисти и тумори, уголемени лимфни възли . 
 • КТ на гръден кош- изследване както на костните структури в гръдната клетка, така и на медиастинум и белодробен паренхим /откриване и проследяване на възпалителни процеси и новообразувания/ 
 • КТ на корем- изследване на вътрешните коремни органи-черен дроб, далак, бъбреци и надбъбреци,стомах. 
Държим да отбележим, че в нашата Клиника се провеждат и специфичните за коремната област изследвания- 

 • КТ ентерография /Изследване на тънки черва / 
 • КТ виртуална колоноскопия/ изследване на дебелото черво / с възможност за последващи различни 3D реконструкции. 
 А така също и: 

 • КТ на малък таз-изследване на лимфни възли и органи, разположени в малкия таз-матка, яйчници, пикочен мехур, простата и семенни мехурчета.
 • КТ на различните сегменти нагръбначен стълб - шийни, торакални /гръдни/ и лумбални/поясни/ прешлени. 
 • КТ на кости на крайниците - изследвания с последващи обемни и мултипланарни рекострукции.

Магнитен резонанс 1.5Т на General Еlectric. 

Магнитно резонансната томография е високо информативна, надеждна и безвредна методика за изобразяване на органите в човешкото тяло чрез използване на радиовълни и магнитно поле. Тези вълни преминават през тялото и след компютърна обработка осигуряват ясни и детайлни образи на изследваните органи. Методът е безопасен и може да се прилага при деца и бременни. Получените изображения се обработват и съхраняват на електронен носител и се архивират в индивидуално досие на болния, което дава възможност за съпоставка при необходходимост. 

УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" е инвестирал в закупуването на пълния набор от койлове / приставки/ предлагани от производителя. Това дава възможност на екипа на Клиниката да извършва пълния спектър от изследвания ; да може да отговори на непрекъснато разширяващите се клинични индикации за провеждане на магнитно резонансна томография чрез внедряването на нови технологии, с което осигурява поставянето на най-ранна диагноза. 

Апаратът дава възможност за провеждането на висококачествени изследвания на централна нервна система, гръбначен стълб, коремни органи,анатомични структури в малкия таз, мускулно-скелетна система. При предоставянето на прецизна диагностика екипът прилага техники като: дифузия и перфузия на органите, безконтрастни мозъчни ангиографии. 

В Клиниката се провеждат и високо специфични магнитно резонансни томографии като: 

 • магнитно-резонансна холангиопанкреатография / изследване за изобразяване на жлъчни пътища /
 • магнитно-резонансна ентерография / изследване на тънките черва /
 • магнитно-резонансно изследване на млечни жлези за откриване, стадиране и проследяване на кисти, доброкачествени образувания и карциноми на млечните жлези, както и за проследяване на състоянието на вече поставени силиконови импланти.

Галерия