Клиники

Телефони за контакти: 

Канцелария: +359 2 9432 197
Началник Клиника: +359 2 9432 485
Лекари: +359 2 9432 293; +359 2 9432 158
Медицински сестри (манипулационна): +359 2 9432 606
e-mail: nephrology@isul.eu