Клиники

В отделението по обща и клинична патология се осъществява висококачествена диагностика като:


·Имунохистохимична дейност – високоспециализирано изследване на хистологични или цитологични препарати с цел различаване на видовете тумори и тумороподобни състояния;


·Биопсична дейност – диагностика на оперативни материали и биопсии взети с неинвазивни инструменталнти методики, изследване на ендоскопски материали, на пункционни биопсии, както и спешни гефрирни изследвания по време на операции;


·Цитологична дейност - лаваж, изливи в серозни кухини, тънкоиглени биопсии, цизитонамазки от маточна шийка;


·Диагностиката на генетични биомаркери извършва се при пациенти с  тумори на гърда, бял дроб, дебело черво, малигнен меланом и др. (BRAF, EGFR, KRAS, NRAS, PIK3CA), осигурявайки необходими резултати за персонализирано лечение (таргетно, имунологично);


·Аутопсионна дейност;


·Консултативна дейност - върху готови биопсични материали на пациенти по утвърден ценоразпис на болницата.


Алел-специфични PCR тестове за прецизиране на патохистoлогичната диагностика и персонализираната терапия при онкоболни пациенти със солидни тумориповече>>

Информация за изследване мутационния статус на гена BRAF при пациенти с меланомаповече>>

Информация за изследване мутационния статус на гена EGFR при пациенти с белодробен карциномповече>>

Информация за изследване мутационния статус на гените KRAS и NRAS при пациенти с колоректален карцином повече>>

Информация за изследване мутационния статус на гена PIK3CA при пациенти със солидни тумори повече>>

Информация за изследване мутационния статус на гена PIK3CA при пациенти с рак на гърдатаповече>>