Клиники

Awesome Image
Д-р Иван Николов Терзиев, ИСУЛ
Д-р Иван Николов Терзиев

Началник Отделение по обща и клинична патология

Лекари

д-р Иван Терзиев – началник на Отделение по обща и клинична патология

д-р Веселин Тихчев – ординатор

Старши лаборант

Радка Георгиева

Молекулярни биолози

Рени Цвеова

Ваня Цончева

Лаборанти

Валерия Гаврилова

Виолета Ангелова

Теменужка Стоилова

Биляна Захариева

Милка Георгиева

Балсаматори

Жоро Вислер

Евгени Соколов

Санитари

Лидия Веселинова

Петя Соколова

Ренета Петрова

Технически сътрудник

Светлана Казанджиева