Клиники

Прегледите се извършват от лекари от съответните клиники в болницата, които осъществяват спешната помощ и при показания - хоспитализация и оперативно лечение. При показания се осъществяват изследвания, хоспитализация и оперативно лечение. Изследванията се извършват в Клинична лаборатория и в Отделението по образна диагностика, които функционират 24 часа. Желателно е болният да има документ за самоличност, епикризи и друга медицинска документация

За преглед на болни със спешни състояния не се изисква талон-направление

Прегледите по спешност не се заплащат от пациентите. В случаите, в които оплакванията не отговарят на критериите в медицинските стандарти за спешно състояние, пациентът заплаща прегледа и изследванията.

КОИ СА СПЕШНИТЕ СЪСТОЯНИЯ В УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИТЕ БОЛЕСТИ? (посочени в Наредба N10/04.11.2016, която регламентира дейностите в тази специалност). 


02/ 9432 608 – Началник Спешно отделение 

02/ 9432 203 – Регистратура 

0879 440 290 – Лекари – Спешно отделение