Клиники

Контакт с клиниката

02 9432 151; 02 9432 444 - секретариат
02 9432 391- началник клиника
Имейл: clinpharm.isul@gmail.com