Клиники

Проф. д-р Емил Гачев дм, ИСУЛ
Проф. д-р Емил Гачев дм

Началник клиника

Екип

проф. д-р Емил Гачев дм, началник клиника 

д-р Андрей Петров дм, лекар- главен асистент 

д-р Пенка Дечева, лекар- асистент 

Илиана Радева, орг. на клинични изпитвания 

Дарина Илиева, медицинска сестра