Клиники

Доцент д-р Пламен Гецов, дм 
Началник клиниката

Ст. рентгенов лаборант:

Росица Стаменова

Технически сътрудници:

Полина Радева 

Антоанета Борисова

Лекари: 

д-р Петко Русев - ординатор
д-р Иван Димов - ординатор
д-р Асен Котев – ординатор
д-р Йордан Спирдонов – ординатор
д-р Десислава Стоянова – ординатор
д-р Валерия Гаврикова – ординатор
д-р Георги Върбанов – специализант д-р Боян Диков - специализант
д-р Весела Митова - специализант 

Рентгенови лаборанти: 

Галина Тимушева
Георги Димитров
Михаела Иванова
Ваня Бухова
Емилия Хаджигеоргиева 
Цветелин Цонев
Емилия Вълканова
Ани Генчева
Климент Гецов
Станислав Станков