Клиники

Доцент д-р Пламен Гецов, дм, ИСУЛ
Доцент д-р Пламен Гецов, дм

Образование:

2000 г. Магистър-лекар, Медицински университет, Плевен

Специализации:

2016 г. Докторска степен по образна диагростика
2006 г. Специалност Образна диагностика, Медицински университет, София,

Регистрация:

2021 г. Доцент по образна диагностика, Медицински университет, София
2007-2021 г. Асистент по рентгенология в катедра Физика, биофизика и радиология, Медицински факултет, Университет "Св. Климент Охридски" , София
2004 г. Консултант рентгенолог, Медицински център Царица Йоанна-ИСУЛ, София
2004 г. Рентгенолог, Клиника по образна диагностика, Царица Йоанна-ИСУЛ, София
2002 г. Рентгенолог, Отделение по образна диагностика, болница Христо Ботев, Враца
2000 г. Лекар, Отделение по Кардиология, болница Христо Ботев, Враца

Членство:

Член на Българската асоциация по радиология и на EСR

Участие в научни форуми и публикации:

68 публикации в български и чуждоезични издания 54 участия в български и международни научни форуми.

Дисертационен труд за научна и образователна степен “доктор”:

Приложение на магнитно резонансната томография при диагостика на анатомичните варианти на жлъчните пътища и периампуларните дивертикули на дуоденума и оценка на влиянието им при жлъчно-панкреасната патология.