Клиники

Awesome Image
Проф. Асен Гудев, д.м., ИСУЛ
Проф. Асен Гудев, д.м.

Началник Клиника по Кардиология

Проф. Елена Кинова, ИСУЛ
Проф. Елена Кинова

Началник на Слединтензивно отделение

Д-р Димитър Марков, ИСУЛ
Д-р Димитър Марков

Началник на Инвазивен сектор по електрокардиостимулация

Лекари
Чл. Кор. Проф. Д-р Асен Гудев – началник Клиника по Кардиология
Проф. Д-р Елена Кинова – Началник на Слединтензивно отделение
Д-р Димитър Марков, асистент, завеждащ Сектор „Аритмология“
Д-р Божидар Кръстев
Д-р Наталия Спасова
Д-р Десислава Сомлева
Д-р Ангелина Боризанова
Д-р Радостина Илиева
Д-р Нели Николова
Д-р Кирил Джоманов
Д-р Николай Порийлиев
Д-р Людмил Шопов
Д-р Петър Калайджиев
Д-р Борис Костурков
Д-р Ивайло Пенев
Д-р Слави Яков
Д-р Цветан Коцев
Д-р Петър Колев
Д-р Мария Константинова
Д-р Румена Савова
Д-р Теодор Дреновски
Д-р Гергана Войнова
Д-р Галя Томова
Д-р Нина Симеонова
 
Мед.сестри
м.с. Екатерина Александрова - старша медицинска сестра
м.с. Пламена Иванова
м.с. Ивона Спасова
м.с. Милена Караиванова
 
Технически сътрудник
Боряна Тодорова
 
Болногледачи
Ростислава Димитрова
Галина Велева
Теодора Димитрова
Надя Корольова
Албена Щерева
Благородна Савова