Клиники

Проф. Асен Гудев, д.м., ИСУЛ
Проф. Асен Гудев, д.м.

Образование, научни степени и звания:

2009: Професор „Кардиология“;

1998: Доцент „Кардиология“;

1997: Доктор по медицина;

1995: Специалист „Кардиология“;

1992: Специалист „Вътрешни болести“;

1986: Лекар

Работа:

2004- до сега: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Началник Клиника по кардиология

2002- 2004: Университетска болница Плевен, Началник Клиника по кардиология

1988-2002: МБАЛ”Александровска” - София, главен асистент

Ръководни позиции:

2005 – до сега: Ръководител Катедра спешна медицина 

2010-2012: Председател на Дружество на кардиолозите в България 

2014 – до сега: Председател на Съюз на българските медицински специалисти

Специализации и изследователска работа в чужбина:

1992 Гостуващ изследовател Visiting Research Fellow, Queens Medical Center, Cardiology Department, Nottingham, UK, Prof. J.Hampton, Head of Department 

1992 Стипендиант на Osteriechishe Akademische Austausch Dienst (OAAD) Ludvig Boltzman Arrhythmia Istitut, Wielhenmienenspital, Wien. Prof. K. Steinbach 

1995 TEMPUS project, Institute of Public Health, and Adenburcks Hospital, Cambridge University, UK 

1997 Universitaet Koeln, TEMPUS project, Lipid metabolism disorders and Cardiology, Prof. W. Krone 

1997 30th Ten Day International Teaching Seminar on Cardiovascular Epidemiology and Prevention, Thailand; 

2004 Erasmus Winter Programme, Erasmus Medical Center, Rotterdam, The Netherlands

Експертна дейност:

  • Рецензиране на статии за Cardiology Karger Verlag, Cardiology and Therapy Peer Review, Springer Nature’s Publ. , Br Heart J,
  • Рецензент и член на Жури на множество процедури за хабилитация и докторантски разработки в МУ-София, МУ-Плевен, МУ-Варна, МУ-Пловдив. 
  • Член на Научно-експертната комисия по Медицина към МОН 
  • Председател и член на изпитната комисия по кардиология,