Профил на купувача

01.06.2020

9099107 - Закупуване и въвеждане в експлоатация на комплексно технологично оборудване за Сектор за централизирано асептично приготвяне на инфузионни разтвори - комплексна доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за централизирано асептично приготвяне на инфузионни разтвори на противотуморни продукти в болничната аптека при УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД