Клиники

ЗА КОНТАКТИ

Поликлиничен кабинет: тел. 02 9432 277
Ръководител клиника: 02 9432 363
Дежурен лекар: 02 9432 541

E-mail: surgery@isul.eu

Приемът на болните се осъществява в амбулаторни приемни кабинети.
Кабинетът за планов прием е разположен на ІI етаж в поликлиничната сграда (каб. № 223). Там ще бъдете посрещнати от  от хирург с голям опит. Кабинетът работи от 8.00 до 14.00 часа. В него се осъществяват амбулаторни консултации, превръзки, манипулации.

Следоперативното наблюдение се извършва в модерно, съвременно оборудвано следоперативно отделение. Отделението има самостоятелна климатизация. В следоперативния период за пациентите се грижат опитни медицински сестри. За ранното раздвижване и рехабилитация на болните ежедневно полага грижи медицински рехабилитатор.

Административният сектор включва кабинетите на ръководителя на клиниката, на зав.отделенията и главния административен асистент.

Административното обслужване при постъпване и изписване на пациентите се осъществява в канцеларията.Тук Вашата медицинска документация ще бъде приета за регистриране, ще получите указания във връзка с хоспитализацията Ви, след което ще Ви насочат към болничните стаи и контакт със старшата сестра. Същевременно тук ще получите вашата епикриза и болничен лист при изписване, успоредно с уреждане на административните формалности.

Приемът на пациенти в спешно състояние се извършва през Проемното спешно отделение на болницата, което се намира на партера, в поликлиничната част.