Клиники

Доц. д-р Стефан Кривошиев, ИСУЛ
Доц. д-р Стефан Кривошиев

Началник на Клиниката по хемодиализа