Клиники

ИСУЛ


Клиника по неврология


СТРУКТУРА 

НА КЛИНИКАТА ПО ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ
СТАЦИОНАР, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С 39 БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА:

ОБЩО НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ – 

20 болнични легла. 

Завеждащ отделение – д-р Наира Мурадян, специалист „Нервни болести“ 

 ИНТЕНЗИВНО НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ - 

19 болнични легла. 

Завеждащ отделение – д-р Изабела Траянова, специалист „Анестезиология и интензивно лечение“ 

 ДИАГНОСТИЧНО-ТЕРАПЕВТИЧНИ КАБИНЕТИ: 

 • Кабинет по доплерова сонография
 • Кабинет по електромиография
 • Кабинет по електроенцефалография
 • Кабинет по ликворология
 • Кабинет за изследване на съня
 • Диагностично-консултативен кабинет 

В клиниката функционират пет експертни комисии по: множествена склероза, Паркинсонова болест, епилепсия, диабетна полиневропатия, болест на Алцхаймер, първична дистония. Към комисията по множествена склероза, работи индивидуална квалифицирана медицинска сестра и се проследяват над 200 болни с това заболяване.

МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ: 

Клиниката се характеризира с първото за страната отделение по неврореанимация, създадено от проф. Стаменова през 1972 г. В него работят висококвалифицирани в неврореанимация невролози и анестезиолози. Медицинските сестри са с дългогодишен стаж и притежават професионални умения за работа в интензивни структури. Отделението е оборудвано за терапевтично поведение при критични нарушения на жизнено важните функции - монитори за електрокардиография, кислородна сатурация, артериално налягане, системи за дозирано подаване на кислород, респиратори за продължителна белодробна вентилация, перфузори, инфузомати, аспирационна система и др. В общо неврологично отделение се приемат за диагностика и лечение пациенти с много широк спектър на неврологични заболявания, такива с редки неврологични заболявания и трудни за диагностика и за лечение случаи от цялата страна.

Извършват се на високо професионално ниво съвременни диагностични изследвания:

 • Доплерова сонография и цветно кодирана дуплекс сонография. 
 • електроенцефалография, 
 • слухови и зрителни евокирани потенциали, 
 • полисомнография, 
 • електромиография, 
 • невропсихологично изследване.

В клиниката се приемат пациенти с всички неврологични заболявания, както в тяхната остра фаза с възможности за реанимация и интензивно лечение, така и в подострия или хроничен стадий. Работи се по 21 клинични пътеки.

Клиниката е една от водещите в страната по: 

 Интензивно лечение на неврологичните заболявания - (коматозни състояния, остра възпалителна демиелинизираща полиневропатия, миастенни кризи, епилептичен статус, мозъчни кръвоизливи, исхемични инсулти, менингити, енцефалити, тежки респираторни, кардио-циркулаторни, метаболитни, дизелектролитни и др. нарушения, усложняващи неврологичните заболявания и изискващи непрекъснат контрол и терапевтична корекция и др.).

Диагностика и лечение на: 

 • мозъчно-съдови заболявания 
 • множествена склероза, 
 • невромускулни заболявания. 
 • невроинфекции епилепсия, мигрена, световъртеж и др. 
 • болка (при вертеброгенни заболявания, невропатична болка, главоболие). 
 • заболявания на периферната нервна система, 
 • редки неврологични заболявания.

ОБУЧЕНИЕ В КЛИНИКАТА ПО НЕВРОЛОГИЯ 

В клиниката като университетска структура на Медицински факултет, МУ София, се извършва активна учебно-преподавателска дейност по: модул нервни болести на български и чуждестранни студенти по медицина, модул анестезиология на български студенти по медицина, специализация по нервни болести, курсове за високоспециализирана дейност невросонология, участие в основен курс по нервни болести за специализиращи неврология и обща медицина лекари, курсове за следдипломна квалификация по неврология, обучение на медицинските специалисти и др.