Клиники

ИСУЛ


Диагностично-консултативен блок


Намира се на II етаж над Спешно отделение. В кабинетите на ДКБ се извършват:

  • планов прием;  
  • контролни прегледи след изписването; 
  • консултации на вече постъпили на лечение;  
  • при възможност се осъществяват и платени прегледи и манипулации на амбулаторни пациенти.

Преценката за реда на консултацията е не по реда на явяването, а по преценка на медицинската сестра в кабинета. Придружители се допускат само за деца, много възрастни, трудно подвижни, с тежка загуба на слух или зрение. 

Плановата хоспитализацията е в работни дни от 8-14 часа от лекар в съответната клиника и мед. сестра, завеждаща кабинета. За хоспитализацията е необходимо направление №7, издадено от общопрактикуващия лекар. След осъществяването на преглед, в зависимост от тежестта на състоянието, се определя дата за прием и се дават указания ако са необходими допълнителни изследвания, консултации и документи. На определената дата постъпването в болница се извършва в същия кабинет. При него се оформя болничната документация и се провеждат допълнителни изследвания. След това пациентът се насочва към съответната клиника. 

Подробните правила за достъп до ДКБ могат да се прочетат в ПРАВИЛНИК за условията и реда при извършване на прегледи, изследвания и хоспитализации в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” 

Контролните прегледи на изписани пациенти се извършват в работни дни от 8-14 часа (в някои кабинети 8-16 часа). 

Цените за платени консултации и манипулации са оповестени в Ценова листа на сайта на болницата. Заплащането се извършва на болничната каса.

Приемно-консултативните кабинети в ДКБ са:


·         Кабинет Детска клинична хематология и онкология

·         Кабинет Очни болести - ІI ет. № 204

·         Кабинет Пулмология - ІI ет. № 205 

·         Кабинет Кардиология - ІI ет. № 206, № 207

·         Кабинет Гастроентерология – ІI ет. № 213 

·         Кабинет Метаболитни заболявания - ІI ет. № 214 

·         Кабинет Нефрология - ІI ет. № 215 

·         Кабинет Неврология - ІI ет. № 216

·         Кабинет Кожни болести - № 217

·         Кабинет Ушни-носни и гърлени болести - ІI ет. № 218 

·         Кабинет Неврохирургия - ІI ет. № 219 

·         Кабинет Ушни-носни и гърлени болести - детски - IІ ет. № 220

·         Кабинет Детски болести - IІ ет. № 221

·         Кабинет Хирургия - ІI ет. № 223 

·         Кабинет Ортопедия и травматология - IІ ет. № 224 

·         Кабинет Урология - ІI ет. № 225 

·         Кабинет Психиатрия - II ет. № 330

·         Алергологичен кабинет - II ет. 

·         Кабинет за ваксинации срещу вируса на Ковид-19

·         Педиатричен кабинет - II ет.


Специалистите в кабинетите по детски болести, кожни болести, алергология, и психиатрия работят като консултанти без в болницата да има стационари по техните специалности.

Галерия