Клиники

ИСУЛ


Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диетика


Основател и дългогодишен ръководител на клиниката в продължение на 20 години до 1998 г. е проф. д-р Лукан Балабански, който е ученик и последовател на акад. Ташо Ташев и основоположник на съвременната наука за хранене в България.

Основната дейност на клиниката през над четиридесетгодишния й период протича в следните направления:

1. Развитие на диететиката и диетотерапията с разработка и апробиране на диетични режими, менюта, ястия, нови храни и хранителни продукти за здравословно, превантивно и диетично хранене, както и специални храни за медицински цели. 

2. Разработване на научни и практически лечебно-диагностични проблеми, свързани с метаболитните и ендокринни заболявания – болестно затлъстяване, захарен диабет и предиабет, метаболитен синдром, дислипопротеинемии, подагра и асимптоматична хиперурицемия, белтъчно-енергийна малнутриция и хранително недоимъчни състояния, нарушения в хранителното поведение - анорексия и булимия нервоза, следоперативни стомашно-чревни болестни състояния, съдово-дегенеративни усложнения на болестите на метаболизма, бъбречна и жлъчна литиази, чернодробна стеатозна болест, вродени метаболитни заболявания, тиреоидна и диенцефална дисфункция, поликистозна болест на яйчниците.

Днес Клиниката по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения е базирана на втория етаж в Североизточния блок на болницата след основен ремонт и обновяване. Чрез лечебно-диагностичната работа на клиниката ежегодно се консултират, изследват и лекуват около 1200 пациенти с горепосочените заболявания. Освен рутинните клинико-терапевтични методи, в клиничната й практика се извършват комплексна оценка на рискови фактори за атеросклероза, диабет, сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания, антропометрия и антропометричен статус, метаболитен и хранителен статус, изследване на основна обмяна, бодиимпедансметрия за определяне на телесен състав, терапевтично и диетообучение на пациенти, пулсоксиметрия и кардиореспираторна полиграфия за диагностика на сънна апнея, функционално изследване на дишането, ехография на щитовидна жлеза, водороден дихателен тест, нутритивен съпорт и хранителна терапия. В досегашната си и бъдеща дейност, защитена и при всички акредитации, клиниката е насочена към ранна диагноза, профилактика и лечение на отстранимите рискови за атеросклероза фактори и социалнозначимите метаболитни заболявания. Това определя твърде перспективна и съвременна медико-социална насока в основната дейност на клиниката.

Научно-изследователската дейност на клиниката е богата. 

В клиниката са създадени и апробирани нови диференцирани диетични режими и менюта, нови диетични храни и асортименти. Техният списък е твърде голям за дългогодишната дейност на клиниката. Някои от тях са : обогатени с пектин плодови пюрета и напитки, комбиниран диетичен режим с пектин, обезмаслено мляко „Вита” и соеви продукти за лечение на дислипопротеинемии, нископуринен нискоенергиен диетичен режим за лечение на подагра и хиперурицемия, многонискоенергийна диета, диетични рибни консервирани ястия и птичи храни, лиофилизирани диетични храни, млечно-кисели продукти „Биостим”, „Роза”, пробиотични млечни храни, пшенични трици, нискоенергийни зеленчукови пюрета „Марица”, нискоенергийни зърнени продукти „Добруджа”, „Грация”, нов хляб за диабетици „Дея“, еструдирани зърнени храни, нови пълнозърнести хлебни асортименти.

Изпитвани и оценявани са редица лекарствени препарати за лечение на затлъстяване /дезопимон, пондерал-ретард, изолипан, алгиграсил, антиграсин, зеро-3, орлистат, сибутрамин/. Хиполипидемични средства като пробукол, липолест, липонорм, липостабил, дуолип, радекол, симвастатин, липантил, Ескимо-3, цинарикс и др. също са били обект на клинично наблюдение и публикации.

Съществена заслуга на клиниката през последните години е създаването и внедряването в клиничната практика за първи път в страната на съвременни диагностични и терапевтични подходи при хронична малнутриция, разработване и утвърждаване на принципи на медицинска хранителна терапия и нутритивен съпорт за клиничната практика, изследване и проучване за първи път у нас на стрес свързани нарушения в хранителния статус и метаболитно-ендокринни показатели при пациентки с тревожно и тревожно-депресивни състояния с изработени препоръки за превенция и контрол. Тези оригинални научни изследвания са разработени в две успешно защитени докторски дисертации с научен ръководител доц. д-р Даниела Попова.

Клиниката е дългогодишен научно-методичен ръководител на лечебно-оздравителните заведения за затлъстяване и обменни заболявания в Китен, Лозница, Лъки /сега специализиран център за лечение на обменни заболявания/.

Като университетско звено към Медицински факултет на МУ – София, клиниката е реализирала многогодишна преподавателска дейност. 

Нехабилитираните и хабилитирани преподаватели на клиниката са осъществявали обучение на студенти медици по пропедевтика на вътрешните болести, на студенти стоматолози по вътрешни болести, на български и англоговорящи студенти медици по клинична фармакология и терапевтика, свободно-избираем модул по хранене и диетотерапия и на студенти от медицински колежи по диетология, Освен това в клиниката се осъществява следдипломно обучение на лекари специализанти по ендокринология и болести на обмяната и по хранене и диететика, по съвременни проблеми на метаболитните заболявания, както и следдипломно обучение на медицински специалисти и лица с колежанско образование по диетология. Клиниката е акредитирана като учебна база за специализация по ендокринология и болести на обмяната и по хранене и диететика и за докторска програма по хранене и диететика. Всяка година в клиниката се провежда основен теоретичен модул по диетология и 2-4 тематични курса за следдипломно обучение, както и индивидуално обучение на лекари и медицински специалисти.

Киниката е активен партньор в първия /2005-2010 г./ и втория /2011-2016 г./ Национален план за действие "Храни и хранене" на МЗ, в ежегодната Национална седмица за борба със затлъстяването, в Националната кампания за борба с анорексията, Национална кампания „Хранене и хронични заболявания”, Национален консенсус за парентерално и ентерално хранене и др. национални и междуинституционални здравни инициативи и научни форуми на Българско дружество по хранене и диететика /БДХД/, Българско дружество по ентерално и парентерално хранене и метаболизъм /БУЛСПЕН/, Българска диабетна асоциация /БДА/, Българско дружество по ендокринология /БДЕ/ и др. От 2010 г. досега клиниката е присъединена към европейския проект на Европейското дружество по парентерално и ентерално хранене и метаболизъм /ESPEN/ - NUTRITION DAY и осъществява ежегоден одит на храненето и хранителния статус на хоспитализираните пациенти, с което съдейства за насочване към грижи за подобряване на храненето и изграждане на ефективна хранителна терапия и представлява България в този проект.

Сътрудници на клиниката са инициатори и сътрудници в издаването от 2009 г. на първото българско специализирано научно медицинско списание по диететика сп. "Наука Диететика" на издателство Арбилис.