Библиотека

Библиотеката разполага с повече от 60 000 тома медицинска литература-учебници, ръководства, монографии, справочници и периодични издания на български и чужди езици. Обособен е фонд от електронни носители на информация, включващ бази-данни, учебна и помощна литература на СД, DVD , видеокасети. От 2005 г. функционира локална компютърна мрежа с Интернет достъп, а през 2008 г. е закупен софтуер за изграждане на електронен каталог.

Библиотеката обслужва медицински специалисти-лекари и медицински сестри, студенти, специализанти, докторанти и практикуващи лекари от София и страната.

Чрез книгообмен се поддържат контакти с всички медицински библиотеки в България.

 

Завеждащ библиотека:

Пенка Граматикова

Тел.: 02/ 9432 286

E-mail: biblioteka@isul.eu

 

Начало ^^