Ръководство на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД

Любомир Пенев - Изпълнителен директор

Борислав Първанов - председател на съвета на директорите

проф. д-р Йорданка Узунова – зам.-председател на съвет на директорите

проф. д-р Петранка Троянова, дмн - зам.-директор по научната и учебна дейност;повече>>

проф. д-р Евгения Русчева - зам.-директор по медицинската дейност;повече>>

Десислава Кирилова - зам.-директор по икономическата дейност повече>>

Катя Димова - главна медицинска сестра повече>>

Начало ^^