Д-р Светлана Лалова

Болничен епидемиолог на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

Началник сектор "Епидемиология, болнична хигиена и централна стерилизация"

 

Образование:

1983 г. - висше образование по медицина, Медицински университет, София

Специализация:

Специалност: „Епидемиология”

Регистрация:

Български лекарски съюз - Медицински университет, София

Професионално развитие:

1997 г. – болничен епидемиолог, МБАЛ „Царица Йоанна” ЕАД

1986 -1997 г.– епидемиолог, отделение “Противоепидемичен контрол” и “Болнична хигиена и епидемиология” РИОКОЗ,София

1983 -1986 г. – епидемиолог, отделение “Противоепидемичен контрол”, РИОКОЗ, Перник

Квалификации и професионални интереси:

 

Превенция и контрол на нозокомиални инфекции; Стерилизация на медицински изделия

За контакт:

Тел.: 9432 239

Е-mail: epidemiology@isul.eu

Начало ^^