Профил на купувача

04.02.2020

9096178 - Доставка на разтвор за запълване на постоянни венозни катетри за хемодиализа с тауролидин за Клиника по хемодиализа на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД