Профил на купувача

08.10.2019

9093214 - Абонаментно и сервизно обслужване на асансьорни уредби с доставка на резервни части за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД