Профил на купувача

23.12.2019

9095537 - Извършване на строително-ремонтни работи в Болнична аптека на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД