Профил на купувача

21.04.2020

00494-2020-0008 - Транспорт на пациенти на хемодиализа от домовете им доКлиника по хемодиализа в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД и обратно