Профил на купувача

19.05.2020

00494-2020-0011 - Абонаментна поддръжка и актуализиране на болничната информационна система /БИС/ Global Hospital на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД за срок от 24 месеца