Новини

Д-р Георги Желев, д.м.: Правят се около 3000 лапароскопски операции на жлъчка годишно | ИСУЛ

Новини

23.09.2022

Д-р Георги Желев, д.м.: Правят се около 3000 лапароскопски операции на жлъчка годишно

Усложненията на жлъчнокаменната болест са животозастрашаващи, ако не се третират навреме

Хирургът д-р Георги Желев завършва Медицинския университет в София през 2005 г., а през 2014 г. придобива специалност хирургия. Д-р Желев работи в Клиниката по хирургия към Клиничен център по гастроентерология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и в Медицинскодиагностичния център на болницата. Професионалните му интереси са в областта на миниинвазивната и лапароскопската хирургия.

Разговаряме с д-р Желев по повод защитената от него в началото на септември 2022 г. докторска дисертация на тема „Лапароскопска холецистектомия – мерки за безопасност при усложнени форми на жлъчнокаменна болест“. Негови научни ръководители са акад. Дамян Дамянов, д.м.н. и проф. Бойко Коруков, д.м.

- Д-р Желев, какво представлява лапароскопската холецистектомия?

- Лапароскопската холецистектомия е минимално инвазивен начин за премахване на жлъчния мехур, без да се прави голям разрез на коремната стена. Методиката е публикувана за първи път през 1985 г. от германския хирург Ерих Мюхе. Впоследствие е усъвършенствана във видеолапароскопския й вариант и много бързо се налага като златен стандарт за лечение на жлъчнокаменната болест. Това е една от най-често извършваните операции в света – на второ място след апендектомията. 

- Кога се налага да се премахне жлъчният мехур?

- Във всички случаи, когато в него се откриват конкременти (камъни), тоест в случаите на жлъчнокаменна болест. Съвременното схващане е, че дори болестта да е без симптоми, да се предложи оперативно лечение на пациента, особено ако е с диабет. 

Преди се смяташе, че асимптоматичните форми на жлъчнокаменната болест трябва само да бъдат наблюдавани, докато не се проявят със симптоми. Причината е, че дотогава не се е прилагала миниинвазивната методика и отворената операция с голям разрез е сравнително тежка. Сега обаче лапароскопската холецистектомия се извършва рутинно, операцията е сравнително лека, нискорискова и леко се понася от пациента, особено когато не се извършва по спешност. Затова я предлагаме на абсолютно всички пациенти със жлъчнокаменна болест и в по-частния случай на полипи на жлъчния мехур. 

- Защо в дисертацията си обръщате внимание на мерките за безопасност при лапароскопска холецистектомия, когато жлъчнокаменната болест е в по-тежки форми?

- Въпреки че леко се понася от пациентите, тази операция крие своите специфични рискове. Ако не се извършва правилно, е възможно да настъпят сериозни щети за пациента. Такива щети може да има и когато вече са настъпили някакви усложнения на жлъчнокаменната болест. Най-честото усложнение е острият холецистит (остро възпаление на жлъчния мехур). Някои хронични форми на холецистит също са много трудни за опериране. Може да се появят фистули между жлъчния мехур и дванадесетопръстника, стомаха или дебелото черво. Може камъните от жлъчния мехур да мигрират по жлъчните канали и да ги запушат, вследствие на което да предизвикат механична жълтеница. Може да се получи възпаление на жлъчните канали – холангит. Има и редица други усложнения, но на практика всички те са животозастрашаващи, ако не бъдат третирани навреме.

Затова моята дисертация е концентрирана върху мерките за безопасно извършване на тази социалнозначима операция. Според данни на Евростат през 2018 г. в България са извършени около 3000 лапароскопски холецистектомии. Това налага да има правила за извършване на толкова често прилагана операция, за да се намали до минимум риска за пациента. Защото почти всички усложнения, които могат да настъпят в резултат на хирургичната дейност, могат сериозно да увредят качеството на живот на пациента, дори да му съкратят живота.

- Как един обикновен пациент да е сигурен, че попада в добри ръце?

Връзката между лекар и пациент е като любов от пръв поглед. В много случаи пациентите от пръв поглед харесват и се доверяват на своя хирург. Разбира се, повечето хора проверяват в интернет пространството информацията за хирурга си. 


Д-р Желев с 96-годишен пациент с карцином на ректума, когото оперира успешно.

- Има ли обективни критерии, по които човек може да се ориентира?

- Важно в нашата клиника например, което ни прави добър екип, е, че залагаме още в ранното обучение на хирурзите на правилното извършване на тази операция. Има определени стъпки, които трябва да се направят по определен начин, за да сме сигурни, че няма да направим хирургична грешка и няма да предизвикаме хирургично усложнение на пациента. Основното е правилното обучение на начинаещите хирурзи как да се извършва тази операция. Доказателство, че има смисъл от моята дисертация е, че на предстоящия Национален конгрес по хирургия на 6 – 8 октомври бяхме включени в експертния борд, който ще предложи консенсусно становище за безопасно извършване на лапароскопска жлъчна хирургия. Ще участваме в обсъждането на най-сериозните аспекти на това консенсусно становище – на жлъчните травми, причинени от хирургия.   

С част от екипа на клиниката по хирургия

С част от екипа на Клиниката по хирургия.

- Това означава ли, че ще покажете на колегите си как е правилно да се прави лапароскопска холецистектомия?

- В никакъв случай няма да менторстваме над колегите, защото адски много хирурзи извършват стотици такива операции, и то по прекрасен начин. Целта на експертния борд е да стъпи на доказателства, на сериозни документи в научното пространство и да изготви препоръки за безопасност. Когато хирурзите ги спазват, ще се намали риска от грешки. Или ако се допусне грешка, да знаят какво да се направи, за да минимизират щетите. Консенсусното становище ще има препоръчителен, а не задължителен характер. Но то се изготвя на базата на изключително голяма научна информация, на много статии, които засягат проблема. Не се базира на опита само на един хирург, а на световния опит. 

- Какви са симптомите на жлъчнокаменната болест, ако не протича асимптомно?

- Най-често пациентите със жлъчнокаменна болест са асимптомни. Така е при половината от тях и заболяването им се открива при случайни прегледи. Следващата група пациенти са с диспептична форма на жлъчнокаменна болест, при която имат непоносимост към храни. Техните оплаквания са неспецифични – най-често тежест в горния коремен етаж, уригвания, киселини, парения зад гръдната кост, подуване на корема. Третата група пациенти са с болкова форма на заболяването. В миналото те са имали появяваща се коликообразна болка – най-често болка в дясното подребрие, която е преминавала в повечето случаи или спонтанно, или в резултат на спазмолитици. 

При голяма част от пациентите обаче заболяването започва с някои от усложнените форми на жлъчнокаменна болест и най-често това е остър холецистит, тоест възпалението на жлъчния мехур. Това възпаление има различни стадии и ако не се третира навреме, може да се стигне до тежки състояния на перфорация на жлъчния мехур и перитонит.

При други пациенти пък жлъчнокаменната болест дебютира със запушване на жлъчните канали в резултат на мигриране на конкрементите (камъните) от жлъчния мехур в общите жлъчни канали. При трети пациенти началото е остър панкреатит – възпаление на задстомашната жлеза, което също се дължи на мигриране на конкременти или на състояния, които водят до повишаване налягането на жлъчно-панкреасната система. Така че клиниката на жлъчнокаменната болест е многолика – от съвсем тиха и несъздаваща проблеми до животозастрашаваща.

- Към какъв специалист трябва да се обърнат пациентите, когато имат симптоми?

- При наличие на някой от тези симптоми, е добре пациентът да се отнесе или към хирург, или към гастроентеролог. Ако симптомите са в по-лека форма, обичайно пациентите се насочват към гастроентеролог, който диагностицира състоянието и препоръчва операция. В случаите, когато пациентите са с остра симптоматика, обичайно се насочват към някое спешно отделение и оттам се прави консултация с хирург и поставяне на диагноза. Първи избор на изследване, чрез които да се открие жлъчнокаменната болест, е ехография на коремни органи. 

Източник: Мара Калчева - в. "Доктор"