Карти

Структурна карта на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” повече >>

Kарта на транспортните връзки до УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” повече >>

ПАРТЕР - БОЛНИЧЕН СЕКТОР

КЛИНИКА ПО ЛЪЧЕТЕРАПИЯ

КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СЕКТОР "КЛИНИЧНА ЛИПИДОЛОГИЯ" КЪМ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ И КРЪВОПРЕЛИВАНЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПАТОЛОГИЧНА АНАТОМИЯ

КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ (Сектор "Еднодневна хирургия")

 

1 етаж - БОЛНИЧЕН СЕКТОР

КЛИНИКА ПО ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ С ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ДЕЙНОСТ ПО АНДРОЛОГИЯ

ЦЕНТРАЛНА РЕАНИМАЦИЯ - КАИЛ (Клиника по анестезиология и интензивно лечение)

КЛИНИКА ПО ЛЪЧЕТЕРАПИЯ

         ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

         ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ И МЕТАБОЛИТНА БРАХИТЕРАПИЯ

 

1 етаж - АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

ПРЕСЦЕНТЪР

ОТДЕЛ "ДОГОВОРИ И ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ"

ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА

 

2 етаж - БОЛНИЧЕН СЕКТОР

КЛИНИКА ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ

КЛИНИКА по УНГ болести (Второ отделение)

КЛИНИКА по УНГ болести (Детско отделение)

КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ

 

3 етаж - БОЛНИЧЕН СЕКТОР

КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО НЕВРОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

КЛИНИКА по УНГ болести (Отделение по онкологични заболявания на глава, шия и ендоскопия)

 

4 етаж - БОЛНИЧЕН СЕКТОР

СЕКТОР "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

КАТЕДРА ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

Начало ^^