Други структури на територията на болницата

Медико - дентален център „ИСУЛ - Царица Йоанна” ЕООД повече>>

Факултет по обществено здраве към Медицински университет, София повече>>

Клиничен център по гастроентерология към Медицински университет, София повече>>

Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” към Медицински университет, София повече>>

Клиничен център по спешна медицина към Медицински университет, София повече>>

Катедра по УНГ болести към Медицински университет, София повече>>

Катедра по клинична фармакология и терапия към Медицински университет, София повече>>