Клиники

Доц. д-р Валентин Владимиров, дм, ИСУЛ
Доц. д-р Валентин Владимиров, дм

Завършва медицина през 1980 г. в МУ София. От 1983 до 2014 г. работи в Клиниката по урология на УМБАЛ „Александровска“.

Последователно получава научните степени: асистент, старши и главен асистент. През 1987 г. придобива специалност по урология. Преподавател в МУ, София.

Специализира в Брюксел, Белгия по проблемите на бъбречната трансплантация.

Притежава сертификати за ехографски изследвания в урологията, екстракорпорална литотрипсия, андрология. Член на Българското урологично дружество.

Доктор по медицина след защитена дисертация през 2009 г. на тема: „Преканцерози на пениса“. Има над 80 публикации в наши и чуждестранни специализирани медицински издания.

От месец ноември 2014 г. работи в Клиниката по урология със специфична дейност по андрология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Участвал в написването на два учебника и едно ръководство по урология.

От 2016 г. е доцент по урология.

Член е на Катедра по спешна медицина към Медицинския факултет на МУ.