Клиники

Акад. проф. д-р Чавдар Славов, дмн, ИСУЛ
Акад. проф. д-р Чавдар Славов, дмн

Проф. д-р Чавдар Славов е роден през 1953 г в София. През 1979 г завършва медицина в Медицинска академия в София, а през 1984 г придобива и специалност „урология“. От 1988 г е кандидат на медицинските науки, като през 1995 г става доцент по урология, завеждащ сектор. От 2007 г е доктор на медицинските науки, а от 2008 г е професор по урология. През 2010 г. получава степен магистър по „Здраве мениджмънт“ в УНСС. От 2009 до 2013 г е Началник на Клиниката по Урология в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, София. 2013 г – 2014 е Зам. Министър в МЗ. В момента е Началник Клиника по Урология и Андрология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ - ЕАД София. Национален консултант по урология.

Бил е зам. декан на М Ф при МУ София и дългогодишен член на Факултетния и Академичния съвети при МУ София. Бил е член на постоянния Комитет при регионалния съвет на СЗО. Бил е председател на експертен съвет по превантивна медицина; Председател на експертен съвет за редки болести и др. През 2014 е избран за чл. кореспондент на БАН.

Специализирал е в Русия, Франция, Англия, САЩ, Германия, Белгия по проблемите на реконструктивната, трансплантационна и лазерна урология.

Има разработени и въведени в практиката над 10 диагностични и над 15 оперативни методи. Един от първите в света разработва и въвежда в практиката уретропластиките с букална и лингвална лигавица. Дългогодишен член на екипите по бъбречна трансплантация.

Научната продукция на проф. Славов включва над 420 научни труда със импакт фактор повече от 850, osem от публикациите са в престижното „Nature Genetics”, като glawen iscledowatel на пансветовния проект PRACTICAL. Ръководител и участник в 10 научни проекта на МОН и МУ София. Издал е 21 монографии и учебници, някои от които и на английски език. Има 13 рационализации и изобретения. Цитиран е над 1600 пъти в едни от най-престижните списания в света с общ ИФ – над 8000.

Член на редица международни и наши научни организации – AUA, EUA, SIU, БУД и др. Бил е главен и зам главен редактор на сп. „Българска трансплантология“, сп. Андрология, сп. Хирургия и др.

Награждаван многократно с наши и чужди награди.