Клиники

Д-р Борислав Божков, ИСУЛ
Д-р Борислав Божков

Завършва Националната природо - математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“ с отличие през 2009 г. През 2015 г. Завършва медицина в МУ, София. Започва своята специализация по урология през февруари 2016 г. С интереси в областта на ендоскопската урология, хирургия и спешна медицина. В процес на разработване на дисертационен труд на тема: „Органосъхраняващи операции при инвазивен карцином на пикочния мехур“.