Клиники

Доц. д-р Еленко Попов, дм, ИСУЛ
Доц. д-р Еленко Попов, дм

През 2002 г. завършва МУ София, специалност медицина с отличие. През май 2009 г. добива статут на специалист по урология.

Успешно преминава писмената част на EBU изпита през септември 2008 г., а през май успешно защитава титла Fellow of European Board of Urology.

Придобива научно-образователна степен „доктор по медицина“ през май 2013 г. Тема на докторантурата „Диагностична и прогностична роля на туморните маркери при аденокарцином на простатата“.

От 2004 до 2014 г. работи в Клиника по урология към „Александровска болница“, последователно като специализант, докторант и асистент по урология.

От 2014 до 2020 г. работи в отделение по урология в МБАЛ „Токуда“ с основен обем на дейност – ендоурология (пълен обем процедури при бъбречно-каменна болест, трансуретрална хирургия), функционална урология (свръхактивен пикочен мехур, интерстициален цистит, проблеми на инконтиненцията, уродинамика), реконструктивна урология (уретропластики и хипоспадии).

Неколкократни специализации във Великобритания при проф. N. Buchholz, Royal London Hospital.

Oсновни интереси и професионален опит в областта на урологията – простатен аденокарцином, ендоурология, реконструктивна урология, проблеми на инконтиненцията.

Има множество публикации по тези въпроси в международни списания, както и в национални специализирани медицински издания. Множество участия на национални и международни симпозиуми.