Клиники

Проф. Пламен Кинов, дм, ИСУЛ
Проф. Пламен Кинов, дм

Проф. Пламен Кинов завежда сектор ендопротезиране в Клиниката по ортопедия и травматология на Университетска болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“ от 2010 г.

Председател е на софийския клон на БОТА. 

Член е на: Съюза на учените в България, EFORT (Европейската Федерация на Националните Ортопедични Асоциации), AAOS (Американската асоциация на ортопедичните хирурзи), EHS (Европейската дружество по хирургия на тазобедрената става). 

Проф. Пл. Кинов е с над 240 научни публикации и множество участия в научни форуми у нас и в чужбина. Специализирал е в Германия, Австрия, Италия, САЩ. Научните му интереси включват хирургия и ендопротезиране на тазобедрена и колянна става. 

От 2020 година е избран за ръководител на Катедрата по ортопедия и травматология при МУ - София.