Клиники

Проф. д-р Борислав Владимиров, дм, ИСУЛ
Проф. д-р Борислав Владимиров, дм

Дати ( от-до )

От 1984 и понастоящем

Име и адрес на работодателя

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” , Медицински факултет, Медицински университет-София

Вид на дейността или сферата на работа

Лекар- специалист и преподавател в Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология

Заемана длъжност

Асистент (1984-1989), старши асистент (1989-1990), главен асистент (1990-1996), Началник отделение - доцент (от 1996 и понастоящем), Клиника по гастроентерология; Заместник директор по медицинската дейност (от 2006 и понастоящем), професор - 2012 г.

Основни дейности и отговорности

Клинична - в областта на гастроентерологията, гастро-интестиналната ендоскопия и вътрешните болести ( диагностична, лечебна и експертна; преподавателска и научно-изследователска; и административно-управленческа)

Дати ( от-до )

1983-1984

Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата на работа

Заемана длъжност

Александровска болница, Медицинска aкадемия, София

Лекар в Централна консултативна поликлиника

Ординатор – ендоскопист

Дати ( от-до )

1980-1982

Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата на работа

Районна болница – Дупница

Лекар в Отделение по вътрешни болести


 

Образование и обучение

 

Дати ( от-до )

1986-1991

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Медицински университет (Медицинска академия) – София

Основни предмети / застъпени професионални умения

Гастроентерология, диететика (1991)

Дати (от-до)

1979-1986

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Медицински университет (Медицинска академия) – София

Основни предмети/застъпени професионални умения

Вътрешни болести

Дати (от-до)

1973-1979

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Медицински факултет, Медицински университет (Медицинска академия) – София

Основни предмети/застъпени професионални умения

Медицина (1979)


 

Научни степени и звания

 

2012 - Професор по гастроентерология


1996 - Доцент


1990 - д.м. (к.м.н.), дисертация на тема: “Ендоскопско лечение на обструкциите на жлъчните пътища”

Публикации

Над 130 оригинални статии на български и английски език, съавторство в книги и учебници

Сфера на научни интереси

Гастроинтестинална диагностична и терапевтична ендоскопия, пептични заболявания, инфекция с Helicobacter pylori; тумори и други заболявания на храносмилателната система

Членство в научни организации

БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ И АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ – ЧЛЕН НА РЪКОВОДСТВОТО - КАСИЕР И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯ ПО ЕНДОСКОПИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ХИРУРЗИ И ГАСТРОЕНТЕРОЛОЗИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ХРАНОПРОВОДА (OESO)

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧЕРЕН ДРОБ

СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Други членства

РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ НА НАУЧНОТО СПИСАНИЕ „БЪЛГАРСКА ХЕПАТО-ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ"

Местната комисия по етика към УМБАЛ "Царица Йоанна" ИСУЛ, София – председател

Професионални отличия

Медик на годината 1994