Клиники

Д-р Дмитрий Дмитренко, ИСУЛ
Д-р Дмитрий Дмитренко

Завършва медицина през 2007 г. в МУ, Плевен. Асистент в Клиниката от 2019 г.

Придобива специалност по урология през 2014 г. С интереси в областта на ендоурологията, онкоурологията и реконструктивната хирургия на пикочо-отделителната система и мъжката полова система, стриктурите на уретрата и в частност – пластика на мъжката уретра., болест на Пейрони и др.

Разработва дисертационен труд на тема: “Реконструктивни операции при стриктури на мъжката уретра”.