Клиники

Проф. д-р Йорданка Узунова, дмн, ИСУЛ
Проф. д-р Йорданка Узунова, дмн

Завършва медицина в Медицинска академия през 1974 г. От 1976 г. работи в Клиниката по урология на „Александровска болница“. 1980 г. придобива специалност по урология.

Доктор по медицина след защитена дисертация през 1986 г., доктор на медицинските науки през 2007 г.

През 2003 г. придобива магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт в МУ. През 2004 г. става магистър по финанси на здравеопазването с професионална квалификация икономист.

Специализира в Германия - Берлин и Рощок.

Автор и съавтор е в 7 учебника и помагала за студенти и специализанти. Има над 180 научни публикации в наши и чужди списания и журнали. Автор е на 6 признати рационализации в областта на урологията.

Участник е в разработването на научни проекти към МУ – София и рецензент към МОН. Редовен участник в български и чуждестранни научни конгреси, симпозиуми и други форуми.

От 2014 г. работи в Клиника по урология и андрология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.