Клиники

Доц. Борислав Кючуков, д.м., ИСУЛ
Доц. Борислав Кючуков, д.м.

Трудов стаж

От април 2012

Катедра по спешна медицина, Очна клиника, УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ул. „Бяло море” №8, София 1431
Клинична офталмология в университетска болница, преподавателска работа със студенти и специализанти.
Доцент, от ноември 2012 ръководител клиника катарактна хирургия, очен травматизъм, медицинска ретина, ултразвукова диагностика, преподавателска работа със студенти и специализанти

Януари 2008 – април 2012

Катедра по офталмология, УМБАЛ ”Александровска”, МУ-София Бул. „Св.Георги Софийски” №1, София 1431
Клинична офталмология в университетска болница, преподавателска работа със студенти и специализанти
Асистент, от 2009 г. старши асистент, от 2011 г. главен асистент
Лечебна работа във трето очно отделение по възпалителни и съдови заболявания на окото с фокус върху ултразвукова диагностика, катарактна хирургия, медицинска ретина, преподавателска работа със студенти и специализанти

Януари 2007 – ноември 2010

Медицински Център по офталмология „Андреев и ко” ул. „Росица” 21, София 1000
Очна амбулатория, еднодневна хирургия офталмолог
Рефрактивна хирургия на роговицата чрез ексимерен лазер, лечение на кератоконус чрез crosslinking, катарактна хирургия, диагностика – A/B scan, UBM, FA, лазерна терапия на ретинни заболявания, интравитреални инжекции с анти-VEGF медикаменти Avastin и Lucentis

Май 2003 – декември 2006

Очен Лазерен център “Vision” Ул. „Виктор Григорович” №8 София 1431 Очна амбулатория, еднодневна хирургия офталмолог
Рефрактивна хирургия на роговицата чрез ексимерен лазер, ултразвукова диагностика, биометрия и изчисления на IOL, FA, лазер терапия на ретина, селективна лазерна трабекулопластика при открито-ъгълна глаукома, YAG лазер при вторична катаракта и закритоъгълна глаукома, работа с HRT-2, OCT на преден и заден очен сегмент, компютърна периметрия

Октомври 2002 – юни 2003

ДКЦ ”Александровска”, Бул. „Св.Георги Софийски” №1, София 1431
Амбулаторна офталмология, договор с НЗОК офталмолог
Амбулаторна офталмология

Декемри 1997 – май 2002

Катедра по офталмология, УМБАЛ ”Александровска”, МУ-София Бул. „Св.Георги Софийски” №1, София 1431
 клинична офталмология специализант
Обучение по клинична офталмология
Придобита специалност по очни болести през юни 2002

Юни 1996 – юли 1997

Клиника по неврология, ВМА-София Бул. „Св.Георги Софийски” №3, София 1431
клинична неврология
Нещатен лекар-ординатор, като част от редовната военна служба клинична неврология, фокус върху изследване, диагностика и лечение на множествената склероза с рекомбинантен интерферон

Дек 1997 - Окт 2003

Катедра по офталмология, УМБАЛ ”Александровска”, МУ-София Бул. „Св.Георги Софийски” №1, София 1431
Дисертационен труд: “Ултразвукова Биомикроскопия и имерсионна В-ехография при патология на цилиарното тяло и периферната витреоретина”
Образователна и научна степен „Доктор”
Редовен докторант по държавна поръчка

Образование

1989 – 1995

Медицински факултет, Медицински Университет - София Бул. „Св. Георги Софийски” №1, София 1431
медицина
Магистър по медицина
студент

Ноември 1994 – март 1995

Катедра по вътрешни болести, Академичен Медицински Център, Университета на Амстердам, Холандия
Клиничен стаж по вътрешни болести чрез стипендия на NUFFIC (Холандската служба за академично сътрудничество, отпусната след конкурс на МОН)
студент

Август 1994

Отделение по неврология, Клиничен Институт по неврология, Университета на Торино, Италия
 Клиничен стаж по неврология чрез стипендия на IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations)
студент

Обучение

Ноември 2014 - Декември 2014

Витреоретинна хирургия Университетска Очна Клиника, Любляна, Словения

Януари 2011 - март 2011

Следдипломна специализация чрез стипендия след конкурс на ICO (International Council of Ophthalmology
Университетска Очна Клиника, Фрайбург, Германия
Трансплантация на роговица, рефрактивна хирургия на роговица с ексимерен и фемтосекунден лазер, катарактна хирургия, medical retina

Ноември 2010

Следдипломна специализация със стипендия на чешкото Министерство на образованието след конкурс от МОН
 Катедра по офталмология, Университетска болница „Kralovske Vinohrady”, Прага, Чехия
Трансплантация на роговица, рефрактивна хирургия на роговица, катарактна хирургия

Октомври 2008

Следдипломна специализация с грант на EBO (European Board of Ophthalmology)
Катедра по офталмология, Болницата на Свободния Университет, Амстердам, Холандия
роговична и катарактна хирургия

Юли 2004

Следдипломна специализация с грант на SOE (Societas Ophthalmologica Europaea)
Кралска Очна Болница, Манчестър, Великобритания
Рефрактивна и катарактна хирургия

Ноември 1999 - Юли 2000

10-месечна следдипломна специализация със стипендия на Министерството на Фламандската общност, Белгия, отпусната след конкурс на МОН
Катедра по офталмология, Университетска Болница Гент, Белгия
 Ултразвукова диагностика, триизмерна В-ехография, OCT, FA, ICG, medical retina

Научни награди:

2002

Първа награда за млад специалист с най-значим научен принос от годишната научна конференцията на Софийското дружество по офталмология „Новости в офталмологията”

Грантове за участие в конгреси:

2002 Грант за участие на XXth ESCRS 2002 в Ница, Франция 

2001 Грант за участие на 13th SOE 2001 в Истанбул, Турция

Краткосрочни курсове за следдипломна квалификация:

2011 1st Balkan Ophthalmic Wetlab Course, витреална хирургия, София
2009 International Cataract Surgery Course, Прага, Чехия
2008 AMO University, Курс по катарактална и рефрактивна хирургия в Berlin Eye Research, Institute, Берлин, Германия
2008 Втори европейски курс по Еye Cubed Ultrasound, Рим, Италия
2007 Курс по crosslinking с рибофлавин/УВ светлина на очи с кератоконус, Цюрих, Швейцария
 2007 Курс по рефрактивна хирургия с ексимерен лазер SCHWIND, Telfs-Buchen, Австрия
2006 AMO University, Курс по катарактална и рефрактивна хирургия в FreeVis LASIK Centre, Медицински Факултет, Манхайм, Германия
 2005 Едномесечно обучение по хирургия на предния очен сегмент в Hospital “Mediterraneo”, Атина, Гърция
2003 Курс по рефрактивна хирургия с ексимерен лазер VISX, София, България
2001 Курс по Ултразвукова Биомикроскопия на окото, Рощок, Германия
2001 Курс по стандартизирана ехография в офталмологията, Регенсбург, Германия
2000 “European Course of Fundus Imaging” в Eye University Clinic of Creteil, Париж, Франция

Лектор в СДК курсове:

1. Теоретико-практически семинар “Рефрактивна хирургия с ексимерен лазер” 10.11.2006, БДО – клон Стара Загора, УМБАЛ – Ст. Загора ЕАД
2. Курс “Ехографска диагностика в офталмологията”. Втора конференция на Асоциацията по катарактална и рефрактивна хирургия гр. Варна, 5-7 май 2006
3. Курс “Ултразвукова диагностика в офталмологията”. Трети Симпозиум “Св. Иван Рилски”, 19-21.10.2005, Ст. Загора
4. Курсове за продължителна квалификация в офталмологията – Ехография. 8-ми Конгрес на българското дружество по офталмология. 1-3 юни, 2005, София

Членство в професионални организации:

Член на Българското дружество по офталмология
Член на УС на Българското Глаукомно Дружество
Член на УС на Софийското Дружество по Офталмология
Член на Европейското дружество на катарактна и рефрактивна хирургия (ESCRS) от 2002 г.
Член на Международното дружество по рефрактивна хирургия (ISRS) от 2006 г.
Член на Американската академия по офталмология от 2006 г.

Организационни умения и компетенции

2004 Квалификационен курс по здравен мениджмънт, Факултет по обществено здраве, МУ-София
1996-1997 член на Фондация „Изследване и Лечение на Множествената Склероза”
1993-1996 Член на Управителния Съвет на Асоциацията на студентите медици в България