Клиники

ИСУЛ


Медико-дентален център „ИСУЛ - Царица Йоанна”


Консултации чрез направление №3 на НЗОК на територията на болницата се извършват от Медико-дентален център „ИСУЛ - Царица Йоанна”.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Телефон: 02 9432 207 

Email: msc_isul@abv.bg 

www.isul.bg

Центърът е разкрит през април 2002 към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД. Той е един от първите и един от най-големите центрове за специализирана извънболнична помощ, работещи към болниците в България. 

Намира се на територията на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, в сградата на бившата поликлиника – сега „Спешна помощ”, на ІІ и V етаж. В определени кабинети и в определени часове към центъра работят висококвалифицирани специалисти от клиниките на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”. 

Медицинският център предлага високоспециализирана медицинска помощ с модерна апаратура и коректно, своевременно обслужване на пациенти. 

Центърът има сключен договор с НЗОК за специализирана извънболнична помощ, медико-диагностични изследвания и високоспециализирани изследвания. 

Специалистите на центъра работят в тесен контакт със съответните клиники на болницата, като осигуряват своевременна хоспитализация при нужда от болнично лечение и гарантират пълен цикъл на медицинско обслужване. Прилагат се всички съвременни методи за извънболнично лечение на остро или хронично протичащи заболявания.

ЗАПАЗИ ЧАС ЗА ЛЕКАР